Handleiding

A1Creatives handleiding

A1Creatives is een klaar voor gebruik 2- of 3-componenten systeem, bestaande uit een mineraal poeder, een vloeistof op waterbasis en in een aantal varianten een kleurpoeder. Deze verbinden zich zodanig, dat er een sterk materiaal ontstaat, met een wisselende uitstraling.

A1Creatives is op waterbasis, eenvoudig om te gebruiken en bevat geen oplosmiddelen. A1Creatives is ontwikkeld om te gieten in een (silicone) mal, waarbij een afdruk ontstaat van deze mal, met alle fijne details.


A1Creatives bestaat uit:

 • 100 gram A1Creatives Liquid
 • 200 – 350 gram A1Creatives Powder


De mengverhouding van A1Creatives wisselt per A1Creatives versie en staat aangegeven op de potjes.
Zorg ervoor dat alle onderdelen klaarliggen, voordat de Liquid en Powder gemixt worden. Indien nodig, maak gebruik van een weegschaal.


Instructies afwegen en mixen van A1Creatives:

 • Bepaal de benodigde hoeveelheid A1Creatives. Indien nodig kunnen meerdere sets A1Creatives samengevoegd worden.
 • Schud de Liquid eerst goed voor gebruik en giet 1 deel Liquid (op gewicht) in een mengbeker.
 • Giet 2 tot 3,5 delen Powder (op gewicht) in dezelfde mengbeker.
 • Meng de Liquid en het Powder tot er een egale mix ontstaat en alle klontjes verdwenen zijn. Dit duurt normaal gesproken tussen de 30 en 60 seconden.


Instructies gieten van A1Creatives in een mal:

 • Na mixen van A1Creatives giet circa de helft van het mengsel in de mal en schud of tik op de zijkanten van de mal, om eventueel ingesloten lucht te verwijderen. Voor complexe mallen adviseren wij om de mal met het mengsel enkele keren rond te draaien, om zodoende een dunne laag van het mengsel in de hele mal te krijgen en om luchtinsluiting te voorkomen. Een alternatief is om met een kwast een eerste laag van het mengsel in de mal aan te brengen.
 • Vul de mal vervolgens met de rest van het mengsel.
 • Wacht tussen de 20 en 60 minuten om A1Creatives uit te laten harden. Gebruik het restant van het mengsel in de mengbeker om te bepalen of het mengsel voldoende is uitgehard. Laat fragile objecten langer in de mal zitten (enkele uren) indien noodzakelijk.
 • Los het A1Creatives object uit de mal.
 • Het is mogelijk dat net geloste A1Creatives objecten vocht achterlaten op het oppervlak, aangezien het uithardingsproces nog een aantal uren zal voortduren.
 
Instructies stencilen met A1Creatives:
 

 

Nabehandeling:

 • Voor een meer glimmend eindresultaat is het mogelijk om het object te polijsten. Dit kan zowel met de hand als machinaal.


A1Creatives instructie video:


Schoonmaken

 • Bescherm je kleding tijdens het mengen, aangezien A1Creatives ook op kleding een uitstekende hechting heeft.
 • Indien nodig kunnen handen schoongemaakt worden met water en zeep.
 • Het eventuele restant in de mengbeker kan na uitharding worden verwijderd, door het restant van de A1Creatives te breken.
 • Giet geen A1Creatives welke nog niet is uitgehard in de gootsteen, aangezien het uithardingsproces ook onder water doorgaat en de afvoer hierdoor verstopt kan raken.
 • Overblijfselen van A1Creatives kunnen worden klein geslagen, om vervolgens weer als vulmiddel van nieuwe A1Creatives projecten gebruikt te worden.


Veiligheid

 • A1Creatives is geen gevaarlijk product.
 • Vermijd het inademen van stof.
 • Indien gewenst kunnen handschoenen gebruikt worden.
 • Bij inademing: in de frisse lucht brengen.
 • Bij huidcontact: Verwijder besmette kleding, wassen uit voorzorg met zeep en water, raadpleeg een arts als de huidirritatie aanhoudt.
 • Bij oogcontact: Spoel grondig met veel water, raadpleeg een specialist indien de oogirritatie aanhoudt.
 • Bij inslikken: Spoel de mond grondig met veel water, drink 1 of 2 glazen water. Indien nodig raadpleeg een arts. Laat een bewusteloos persoon nooit drinken. Zorg voor voldoende frisse lucht.
A1Creatives Gold
nl_NL